Implantologia to nauka zajmująca się wprowadzaniem implantów do naszego organizmu. Przedmiotem jej zainteresowania jest oczywiście sam proces oraz procedury implantowania, ale też interakcja obcego ciała z ludzkim organizmem, właściwości oraz warunki konieczne do akceptacji wszczepu lub przyczyny odrzucenia go przez organizm. Zabiegiem wszczepiania implantu zajmuje się implantolog.

Implantolog Warszawa  – krótko o zabiegu wszczepienia implantu

Implantem nazywamy śrubę wykonywaną z niezwykle czystego stopu tytanu. Implant ma kształt zbliżony do korzenia zęba. Implantolog Warszawa umieszcza śrubę w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się utracony bądź wyrwany ząb. Do zabiegu wykorzystuje się właściwości tytanu, który wprowadzony do ludzkiego organizmu, integruje się idealnie z jego tkankami. Organizm traktuje implant jak naturalną cząstkę systemu, nie odrzuca go, a przynajmniej dzieje się tak niezwykle rzadko, umożliwia mu zrośnięcie się z tkankami i utworzenie trwałej konstrukcji do osadzenia korony.

Wszczepy tytanowe dodatkowo stymulują wzrost kości zapobiegając tym samym niebezpieczeństwu przesuwania się zębów czy zanikaniu tkanki kostnej, a więc procesom, które mogłyby doprowadzić do dalszej utraty zębów. Implanty sięgają w głąb na ok. 6-19 mm, ich średnica to 2-8 mm.

Przebieg zabiegu

Podczas pierwszego etapu leczenia implantolog Warszawa wprowadza implant do tkanki kostnej. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym i jest właściwie całkowicie bezbolesny. Powstałą rankę zaszywa się a potem następuje proces obudowy kością trwający do 6 miesięcy. Implant zwykle wszczepia się po ok. 6 miesiącach od ekstrakcji zęba. Kolejnym etapem zakładania implantu jest wkręcenie śruby gojącej. Implantolog po odsłonięciu wszczepu wkręca w niego śrubę, aby przyspieszyć tempo gojenia się błony śluzowej oraz wymodelować kształt dziąsła. Trzecim etapem jest pobieranie wycisku i założenie tymczasowej protezy zęba oraz wybór wszystkich cech korony protetycznej. Na koniec implntolog Warszawa przykręca do implantu łącznik i zakłada koronę.